Info

Riekje Lammers

Lijnen en vormen

Het werk van Riekje Lammers valt het best te onderscheiden in drie sterk aan elkaar verwante soorten werk.

Ten eerste is er het aan het constructivisme verwante werk, waarin geometrische lijnen, vlakken en vormen de boventoon voeren. Soms maakt ze gebruik van optische illusies. Door met kleur en schaduw te werken brengt ze diepte aan in haar werk, als dat al niet door de compositie zelf ontstaan is.

Ten tweede ‘componeert’ ze graag nieuw tweedimensionaal werk door gebruik te maken van onderdelen van bestaande architectuur. Ze bestudeert constructies en gebouwen en vertaalt dan het karakter van het gebouw naar een tweedimensionale compositie. Dit doet ze op basis van emotie en intuïtie, en door het maken van vele studies. Ook hier speelt kleur een grote rol in het eindresultaat.

Tenslotte brengt ze graag het werkt van constructivistische schilders opnieuw onder de aandacht. Ook hier componeert ze op bijna collageachtige wijze nieuw werk. Op basis van haar eigen voorliefde brengt ze een hommage aan deze vergeten of soms onbekende constructivistische meesters.

 

CV

1959 geboren in Epe
is autodidact

NAW gegevens

atelier: Zuppeldseweg 2, 8181 NH Heerde
telefoon: 06 21921401
website: www.riekjelammers.nl
email: lammersriekje@gmail.com

 

Exposities

2017

 •  “Zink in Beeld” Heerder Historische Vereniging in Heerde

2018

 •  Open-Atelierdagen Noordoost-Veluwe
 •  “Standpunkte” Abtei Brauweiler, Duitsland

2019

 •  “25 jaar Open-Atelierdagen Noordoost-Veluwe” De Ring in Epe
 •  ZomerExpo Galerie A3H in Wapenveld

2020

 •  “Stilleven@Home” de Heerd in Heerde en KEKhuis in Epe

2021

 •  Open-Atelierdagen Noordoost-Veluwe

2022

 •  De Heerd in Heerde
 •  Galerie Stijl in Eefde
 •  Expositie “Lijnen, Vlakken, Vormen, Kleur” KEKhuis in Epe

2023

 • Expositie “Ik TAAL met jou” KEKhuis in Epe en de Heerd in Heerde
 • Galerie Stijl in Eefde
 • Expositie “Samen & Verbinden” KEKhuis in Epe
 • Open-Atelierdagen Noordoost-Veluwe
 • Galerie Bos Fine Art in Utrecht

2024

 • Galerie Stijl in Eefde
 • Galerie Bos Fine Art in Utrecht

Recensie geschreven door kunsthistorica Nora Wessel over het schilderij Ode aan Kandinsky.

Riekje Lammers schildert realistisch en abstract. Ze zoekt in elke compositie naar het spel dat lijnen, vormen en schaduwen met elkaar spelen. De kunstenaar weet voortreffelijk de erfenis van moderne kunst in het hedendaagse discours te brengen en te herinterpreteren.

 

Lines and shapes

Riekje Lammers’ work can best be divided into three closely related types of work.

Firstly, there is work related to constructivism, in which geometric lines, surfaces and shapes predominate. Sometimes she uses optical illusions. By working with color and shadow she adds depth to her work, if that is not already created by the composition itself.

Secondly, she likes to ‘compose’ new two-dimensional work by using parts of existing architecture. She studies constructions and buildings and then translates the character of the building into a two-dimensional composition. She does this on the basis of emotion and intuition, and by making many studies. Here too, color plays a major role in the end result.

Finally, she likes to bring the work of constructivist painters back to attention. Here too she composes new work in an almost collage-like manner. Based on her own preference, she pays tribute to these forgotten or sometimes unknown constructivist masters.

Geverifieerd door MonsterInsights